Advies

Wij adviseren u op het gebied van BHV en overige arbo gerelateerde zaken met open oog voor uw onderneming of organisatie.

Dit wil zeggen dat wij u alleen die zaken adviseren en voorstellen die voor u ook daadwerkelijk van belang zijn.

 

Wist u dat in iedere verzekeringspolis vermeld staat dat u als verzekerde aan alle wettelijke eisen en voorschriften moet voldoen?

Nu is de BHV een wettelijke (arbo) eis, indien u hier niet aan voldoet hoeft de verzekering in geval van een calamiteit niet uit te keren, u voldeed immers niet aan het gestelde in de polisvoorwaarden.

Uiteraard wordt u van bovenstaande altijd achteraf ingelicht door de verzekeringsmaatschapij.

 

Ons advies is altijd helder en onafhankelijk, de klant staat voorop en zijn belangen centraal.